ค้นหาข้อมูล 60 Up
ป้อนข้อมูล 60 Up
ค้นหาสินค้า•บริการ ค้นหาหน่วยงาน•ร้านค้า
กลุ่มร้านค้า
กลุ่มสินค้า
จังหวัด
อำเภอ
ถนน
คำค้น
จำนวน 13 รายการ
ธันวาคม 2561 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
มกราคม 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
กุมภาพันธ์ 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
มีนาคม 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
เมษายน 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
พฤษภาคม 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
มิถุนายน 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
กรกฏาคม 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
สิงหาคม 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID : @lij7254r
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
กันยายน 2562 : ปฏิทินกิจกรรม ผู้สูงอายุ
รายละเอียด :หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชุมชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถร่วมนำเสนอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น การอบรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ทริปท่องเที่ยว เทศกาล อีเวนต์ ช่วงการลดราคาสินค้าและบริการ เป็นต้น ช่องทางที่ง่ายที่สุด คือ โพสลงในช่องความเห็นด้านล่าง หรือทาง Line อีเมล์ และ facebook group ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
ที่ตั้ง : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร :
Mobile :
E-mail : abcsme@hotmail.com
Web :
Line ID :
Instagram :
พิกัดแผนที่ :
Opening Time :
Tags : ปฏิทิน กิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย อีเวนต์ อบรม สัมมนา ลดราคา ทริปท่องเที่ยว
 
«prev [1] 2  next» 

หน้าแรก | 60 Up ใน กทม. | 60 Up ในภาคเหนือ | 60 Up ในภาคกลาง | 60 Up ในภาคอีสาน | 60 Up ในภาคตะวันออก | 60 Up ในภาคใต้ | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา